FAQ

Časté dotazy

Vaše kurzy jsou určené jen pro uchazeče o studium medicíny?

Naše kurzy jsou určené pro zájemce o studium na lékařských, farmaceutických, veterinárních a přírodovědných fakultách.

Zaměřujete se ve své přípravě studentů na fakulty ve městech, ve kterých pořádáte kurzy? Na co kladete důraz?

Klademe důraz na odbornost a aktuálnost jednotlivých témat včetně zkušebních testů, toto nám zaručují odborní garanti z řad interních a externích spolupracovníků, které máme na jednotlivých fakultách ve všech regionech ČR. V našich kurzech Vás připravíme na přijímací zkoušky na fakulty v různých regionech.

Jak probíhají Vaše výukové lekce?

V každém výukovém bloku s Vámi projdeme ucelené téma z daného profilového předmětu, nejdříve nezbytnou teorii, poté vysvětlíme všechny modelové otázky, základní typy modelových otázek řešíme s Vámi.

Poskytujete materiály potřebné pro výuku a doplnění probíraného učiva v kurzech?

Po ukončení každého výukového bloku obdrží student příslušný soubor k danému tématu a otázky k procvičení pro zajištění zpětné vazby (tím má dostatečný prostor pro svou domácí přípravu); na začátku každého následujícího výukového bloku máte dostatek času na to, aby mu lektor zodpověděl jeho dotazy (nemusí přímo souviset s testovými úlohami).

Nemám zájem přímo o studium medicíny, je pro mě vhodný Váš kurz?

Podle specifikace zájmu studentů o příslušný obor v daném kurzu přizpůsobujeme interaktivně výuku, kterou cílíme dle požadavků jednotlivých fakult, nejen lékařských.

Organizujete během pořádání kurzů také setkání se studenty z jednotlivých fakult?

Během organizace kurzů po celý rok připravujeme setkání se studenty oborů medicíny a farmacie jednotlivých fakult, tito studenti se s vámi podělí nejen o své zkušenosti z přijímacích zkoušek, ale připraví si pro vás také příspěvky vystihující fakta (i mýty) o studiu příslušného oboru, a také odborný příspěvek z preklinických oborů.

Můžeme si ve Vašich kurzech vyzkoušet také cvičné testy?

Testování v rámci simulace přijímacích zkoušek je samozřejmostí a proběhne několikrát během realizace kurzu.

Je pro mě jako zájemce uvedený počet hodin kurzu dostatečný pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek?

Na základě několikaleté zkušenosti víme, že uvedený počet hodin pro kurzy jednotlivých balíčků je dostačující pro Vaši kvalitní přípravu a následně úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.

S jakými lektory spolupracujete?

Všichni naši lektoři mají výraznou zkušenost práce s mladými lidmi, prošli odbornou i didaktickou certifikací. Zároveň se každý z nich při výuce snaží předat také své osobní zkušenosti, které získal při přípravě na přijímací zkoušky a v rámci ostrých přijímacích zkoušek.

Jsme tu pro Vás

NAŠÍM POSLÁNÍM JE ZARUČIT VÁM KVALITNÍ A ÚSPĚŠNOU
PŘÍPRAVU PRO VAŠE BUDOUCÍ STUDIUM!

Váš tým NEJEN NA MEDICÍNU