Individuální konzultace

V posledních letech narážíme na skutečnost, že student úspěšně zvládne přijímací zkoušky, avšak jeho znalosti a schopnosti nejsou dostačující pro obsahovou náročnost některého z profilových předmětů, zejména se tak děje v chemii.

Naším cílem je připravit Vás právě tak, abyste i po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách postačili tempu a odborné náročnosti při svém studiu.

Ve kterých okresech působíme?

S čím Vám pomůžeme?